Biznes wymaga dobrego połączenia
Co to jest cyfrowa rewolucja? Sprawdź na blogu INEA Biznes, jak działa idea nowej ery w polskich miastach przyszłości.

Cyfrowa rewolucja – początek nowej ery w polskich miastach przyszłości

Smart City
29-04-2022

Czym jest Smart City?

Kluczowym elementem koncepcji Smart City jest zorientowanie na komunikację z mieszkańcami. Realizuje się ją przy użyciu nowoczesnych rozwiązań z zakresu telekomunikacji i informatyki. Obecnie spore znaczenie mają tutaj urządzenia IoT, czyli sieć połączonych ze sobą sprzętów, które nieustannie gromadzą, analizują, przetwarzają i przesyłają dane. Mogą one obsługiwać praktycznie wszystkie systemy obecne w mieście – od transportu poprzez zarządzanie energią, wodą i ściekami aż po rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obywateli.

Termin „inteligentne miasto” ma wiele definicji, które delikatnie różnią się od siebie. Wspólnym elementem jest jednak zawsze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Czytaj więcej: Inteligentne miasta – jakie rozwiązania wybrać do miasta przyszłości?

Cyfrowa rewolucja w Polsce

Inicjatywy związane z koncepcją Smart City są wdrażane przez wiele samorządów w naszym kraju. Prym wiodą tutaj największe miasta – na uwagę w szczególności zasługuje Warszawa i Wrocław. Stolice województw mazowieckiego i dolnośląskiego znalazły się nawet na liście IESE Cities in Motion, która obejmuje najinteligentniejsze miasta świata. Głównym celem polskich Smart City jest usprawnienie transportu oraz zwiększenie partycypacji obywatelskiej. Tego typu rozwiązania możemy znaleźć w wielu innych dużych miastach, a także w coraz większej liczbie małych miejscowości.

Miasto przyszłości z aplikacją Hello City

Wśród polskich przedsiębiorstw wspierających rozwój Smart City prym wiedzie INEA z siedzibą w Poznaniu. Jednym z rozwiązań oferowanych przez lidera rynku Internetu światłowodowego jest platforma Hello City, na którą składają się różne współpracujące ze sobą elementy:

aplikacja Hello City dla samorządów i mieszkańców,

system monitoringu Hello Guard,

czujniki jakości powietrza Hello IoT i inne sensory odpowiedzialne za zbieranie informacji m.in. o poziomie hałasu, temperaturze czy wilgotności powietrza.

Aplikacja Hello City – sprawna komunikacja pomiędzy samorządem a mieszkańcami

Z użyciem aplikacji Hello City zarówno władze miast, jak i przedstawiciele mniejszych jednostek samorządów terytorialnych mogą przekazywać istotne informacje mieszkańcom oraz turystom. Użytkownicy mają z kolei stały dostęp do najważniejszych wydarzeń czy danych o atrakcjach znajdujących się w okolicy. Funkcjonalność aplikacji obejmuje również kalendarz, który pozwala na zapisanie najciekawszych eventów i udostępnianie ich znajomym.

Aplikacja Hello City to także sposób na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Samorządy mogą przesyłać mieszkańcom alerty o aktualnych zagrożeniach czy zmianach organizacyjnych. Warto zaznaczyć, że również użytkownicy mogą zadbać o bezpieczeństwo i porządek w swoim miejscu zamieszkania, zgaszając niebezpieczne sytuacje, awarie czy akty wandalizmu. Taka współpraca pomiędzy władzami a mieszkańcami pozwala znacznie poprawić standard życia, a także zwiększyć udział obywateli w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.

Nie zabrakło także przydatnych funkcji dla turystów – z Hello City można w jednym miejscu zdobyć informacje o najbardziej interesujących atrakcjach w mieście. Aplikacja pozwala zapoznać się z zabytkami, obiektami kultury, klubami sportowymi czy obiektami rekreacyjnymi, jak również sprawdzić lokalizację placówek administracyjnych oraz urzędowych. Możliwe jest także wskazanie trasy do wybranego punktu.

Hello Guard – wyższy poziom bezpieczeństwa w mieście

System Hello Guard opiera się na analizie obrazu rejestrowanego przez kamery monitoringu dostępne w różnych wariantach – stałopozycyjnym, 180º, obrotowym (360º) i tzw. fish eye. Informacje są przesyłane do Data Center za pośrednictwem dedykowanego łącza transmisji danych, które pozwala na stały dostęp do wysokiej, stabilnej prędkości przesyłania. Inteligentne algorytmy analizują obraz, który następnie jest przekazywany do centrum nadzoru, gdzie przechodzi przez dodatkową weryfikację. W efekcie możliwa jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zagrożenia, które mogą dotknąć mieszkańców – kradzieże, wypadki, rozboje i nie tylko.

Hello IoT – czujniki, które dostarczają informacje do aplikacji Hello City

Miasto przyszłości nie może funkcjonować bez stałego dostępu do aktualnych danych. W tym celu wykorzystuje się szereg czujników, które monitorują różne parametry w czasie rzeczywistym. W ramach rozwiązań Smart City od INEA funkcjonują między innymi czujniki jakości powietrza Hello IoT, które mierzą stężenie zarówno pyłów zawieszonych, jak i szkodliwych gazów. Tak pozyskane informacje są przesyłane do portalu Hello IoT, który umożliwia generowanie raportów i przeprowadzanie dokładnych analiz.

Czujniki jakości powietrza Hello IoT są w stanie także zbierać dane na temat wilgotności powietrza, temperatury oraz poziomu hałasu. Cały system jest połączony za pośrednictwem sieci GSM, co sprawia, że jego wdrożenie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji czy ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Informacje o jakości powietrza i inne dane są dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji Hello City, którzy mogą sprawdzić pomiary z ponad 2 tysięcy czujników rozmieszczonych w całej Polsce.