Biznes wymaga dobrego połączenia
Wirtualna sieć prywatna VPLS jest wykorzystywana do wdrażania usług głosowych i transmisji danych. Sprawdź, jak zbudowana jest sieć komputerowa w firmie oparta na LAN oraz jak wdrożyć ją w swoim przedsiębiorstwie dzięki INEA.

Czym jest wirtualna sieć prywatna VPLS i jak wdrożyć ją w firmie?

Transmisja
09-11-2021

Co to jest transmisja danych dla firm?

Transmisją danych nazywa się przesyłanie informacji z jednego urządzenia cyfrowego do drugiego. Odbywa się to zazwyczaj za pośrednictwem strumieni lub kanałów danych w formacie point-to-point. Przewodnikiem tych informacji są zwykle przewody miedziane, jednak powoli technologię tę wypiera światłowód, a także łączność bezprzewodowa.

Metody transmisji danych podzielić można na dwie odmiany – analogową i cyfrową, z czego obecnie najszybciej rozwija się druga z nich. Transmisja cyfrowa koncentruje się na modulacji cyfrowej, a także na kodowaniu i dekodowaniu sygnałów poprzez dwie główne metody – równoległą i szeregową. Pozwala to na wprowadzanie i wykorzystywanie rozmaitych rozwiązań.

Skuteczność transmisji danych zależy w głównej mierze od amplitudy oraz szybkości transmisji kanału nośnego. Im więcej danych można przesłać w danym czasie, tym wyższa jest prędkość transmisji. Na podstawie prędkości zaś można określić, czy dana sieć nadaje się do bardziej lub mniej złożonych zadań. Mniejszą prędkość transmisji danych powoduje na przykład przeciążenie sieci, zły stan serwerów czy niewystarczająco zaawansowana technologicznie infrastruktura. Wysoka szybkość transferu danych jest niezbędna do strumieniowania, przesyłania danych online lub transferu dużych plików. Dlatego warto wybrać dobrego dostawcę, a także zbudować odpowiednio działającą infrastrukturę sieciową, aby nie ucierpiała wydajność firmy.

Co to jest VPLS (Virtual Private LAN Services)?

Virtual Private LAN Services można przetłumaczyć jako usługę wirtualnej sieci prywatnej LAN, która jest oparta na sieci typu Ethernet w formacie point-to-point warstwy 2, dzięki której można uzyskać połączenie rozproszonych witryn, które obejmuje sieć lokalna Ethernet (LAN) za pośrednictwem szkieletu MPLS. Cechą VPLS jest to, że wszystkie lokalizacje wydaje się obejmować ta sama sieć Ethernet (LAN), nawet jeśli ruch odbywa się poprzez dostawców sieci usług.

Virtual Private LAN Services w swojej implementacji i konfiguracji ma wiele wspólnego z MPLS Layer 2 VPN. W topologii VPLS pakiet, który pochodzi z sieci klienta, jest najpierw wysyłany do urządzenia brzegowego (CE) – może to być router lub przełącznik Ethernet – a następnie przesyła się go do routera brzegowego nadawcy (PE), który znajduje się w sieci dostawcy usług. Dzieje się to za pośrednictwem ścieżki LSP (label-switched path) MPLS. Dzięki temu dociera do routera PE, który następnie przekazuje ruch do urządzenia CE w docelowej lokalizacji klienta.

Cechy wirtualnej sieci prywatnej VPLS

Cechą charakterystyczną VPLS jest to, że pakiety mogą przemierzać sieć dostawcy usług w sposób point-to-multipoint, co wiąże się z tym, że pakiet pochodzący z urządzenia CE może być rozprowadzany do wszystkich routerów PE uczestniczących w routingu VPLS. Porównując to ze wcześniej wspomnianym PLS Layer 2 VPN, wymieniona odmiana przekazuje pakiety wyłącznie w trybie point-to-point. Ścieżki, które przenoszą ruch VPLS pomiędzy każdym routerem PE uczestniczącym w routingu, są sygnalizowane za pomocą BGP.

Co to jest sieć LAN?

Co to jest sieć LAN? Lokalna sieć komputerowa jest zbiorem urządzeń, które są ze sobą połączone w jednym fizycznym miejscu – na przykład biurze. W zależności od podłączonych urządzeń wielkość sieci lokalnej LAN może się różnić. Rozległa sieć komputerowa, łącząc urządzenia na danym obszarze, nazywana jest terminem WAN. Przy odpowiedniej konfiguracji połączenia w konkretnym miejscu sieć WAN może łączyć ze sobą wiele sieci LAN. Projektowanie sieci LAN w przedsiębiorstwie powinno być dobrze przemyślaną operacją, ponieważ zależy od niej nie tylko jakość połączenia LAN, ale także jakość przesyłania wiadomości i plików.

Jak zaprojektować wirtualną sieć prywatną opartą na sieci lokalnej LAN?

Wirtualna sieć prywatna najczęściej wykorzystywana jest do wdrażania usług głosowych, a także transmisji danych. Oprócz tego Virtual Private LAN Services umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie routingiem w sieci ze względów bezpieczeństwa i wykorzystuje szkielet MPLS.

Sieć obsługująca VPLS składa się zazwyczaj z trzech głównych komponentów, są to urządzenia brzegowe klientów (CE) i dostawców (PE), a także rdzeń sieci MPLS. CE to zwykle routery lub przełączniki znajdujące się w siedzibie firmy, natomiast PE to miejsce, w którym zaczyna się i kończy wirtualna sieć prywatna VPLS.

Podstawą działania wielopunktowej usługi VPLS jest pełna siatka tuneli MPLS, które są zestawiane pomiędzy wszystkimi urządzeniami PE w usłudze. Dzięki temu cały system może poprawnie działać.

Jak dopasować transmisję danych do potrzeb firmy?

Dobierając odpowiedni typ transmisji danych, można być spokojnym o wymianę informacji w przedsiębiorstwie. Dlatego warto wybrać odpowiednią technologię, dzięki której nawet rozległa sieć komputerowa będzie mogła działać płynnie i stabilnie, poprawiając komunikację w przedsiębiorstwie.

Oprócz rozwiązań typu VPLS warto również zwrócić uwagę na dostawcę, który zapewni dostęp do łącza. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ Internet firmowy powinien charakteryzować się stabilnym działaniem, a także wysoką prędkością przesyłania i pobierania danych.

Jak wdrożyć VPLS w firmie?

Chcąc korzystać ze wszystkich zalet, jakie proponuje VPLS, warto zdecydować się na pomoc specjalistów, takich jak INEA. W zakres ich usług wchodzi między innymi konfiguracja sieci LAN, dzięki nim transmisja danych w firmie będzie działała na odpowiednim poziomie.

Dzięki INEA komunikacja pomiędzy pracownikami stanie się szybsza, a przesyłanie nawet największych plików nie będzie problemem. Oprócz tego zapewniamy rozwiązania dopasowane do potrzeb i wielkości przedsiębiorstwa, a także do liczby jego lokalizacji. Gwarancją sprawnego działania ŁTD są wysokie parametry SLA, dostępne w trzech opcjach – SLA Silver (24 h na usunięcie awarii), SLA Gold (12 h na usunięcie usterki) oraz SLA Platinum (8 h na usunięcie awarii). Całość uzupełnia stałe wsparcie techniczne obejmujące usługi wdrożeniowe oraz to, jak włączyć transmisję danych.