Biznes wymaga dobrego połączenia
Smart City: jak inteligentne miasta poprawiają życie mieszkańców? Poznaj ideę Smart City i jaki wpłw ma to na społeczność w mieście. Czytaj na blogu INEA Biznes.

Smart City: jak inteligentne miasta poprawiają życie mieszkańców?

Smart City
07-06-2022

Co to jest Smart City?

Smart City to koncepcja, która zakłada wykorzystanie najnowszych technologii komunikacyjnych w miastach, by zwiększyć wydajność miejskiej infrastruktury, a przy tym podnieść świadomość społeczną mieszkańców i umożliwić im wygodne angażowanie się w sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą. Inteligentne miasto jest miejscem, w którym funkcjonuje ogromna liczba różnego rodzaju czujników, urządzeń i systemów, które nieustannie przesyłają dane pomiędzy sobą. Tak zebrane informacje są z kolei przetwarzane w celu usprawnienia różnych aspektów działania miasta: od transportu publicznego i ruchu drogowego poprzez usługi komunalne aż po pracę szpitali, szkół, bibliotek oraz systemów informacyjnych. Ważną rolę odgrywają tutaj technologie IoT, czyli Internet of Things – rozwiązania Smart City w dużej mierze opierają się właśnie na urządzeniach tzw. Internetu Rzeczy.

Warto przy tym podkreślić, że choć idea Smart City pojawiła się już w latach 90., do dziś nie ma konkretnej, spójnej definicji tego terminu. Możemy spotkać się z wieloma podejściami do tematu inteligentnych miast, które nieco różnią się od siebie. Większość z nich łączy jednak kilka wspólnych komponentów: przede wszystkim nacisk na zaangażowanie mieszkańców w życie miasta oraz wykorzystanie nowych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Czytaj również: Inteligentne miasta a cyberbezpieczeństwa – jak zadbać o bezpieczeństwo w Smart City?

Smart City – jakie są zalety i oczekiwania?

W jaki sposób Smart City poprawia życie mieszkańców? Już teraz możemy zaobserwować wiele korzyści płynących z zastosowania takich rozwiązań. Jedną z najważniejszych jest usprawnienie transportu – wysokie zagęszczenie ruchu i korki drogowe to zmora wielu miast. Poprzez bieżące gromadzenie i analizowanie danych o sytuacji na drodze możliwe jest lepsze zarządzanie ruchem, jak również skuteczniejsze planowanie zmian w miejskiej infrastrukturze. To również sposób na zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji miejskiej: użytkownicy mogą m.in. śledzić aktualną pozycję autobusów czy tramwajów, by mieć stały dostęp do informacji o ewentualnych opóźnieniach.

Rozwiązania Smart City pozwalają również zwiększyć bezpieczeństwo w miastach. Choć kamery monitoringu są obecne na ścianach licznych sklepów, placówek użyteczności publicznej i innych budynków już od dawna, inteligentne miasto potrafi wykorzystać uzyskane z ich pomocą dane w jeszcze lepszy sposób. Rozpoznawanie twarzy, wykrywanie dymu czy automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych – wszystko to sprawia, że życie w mieście staje się jeszcze bezpieczniejsze. Jednym z rozwiązań tego typu jest inteligentny system monitoringu Hello Guard opracowany przez firmę INEA.

Kolejną istotną zaletą inteligentnych miast jest możliwość zwiększenia partycypacji obywatelskiej. Ze względu na wygodniejszy dostęp do informacji i usprawnioną komunikację na linii samorząd–mieszkańcy osoby mieszkające w miastach mogą mieć większy wpływ na rozwiązywanie problemów, które dotykają ich na co dzień.

Smart City – oczekiwania

W koncepcji inteligentnych miast to mieszkańcy są w centrum uwagi – z tego względu wiele badań skupia się właśnie na ich oczekiwaniach i nadziejach związanych z nowymi technologiami. Warto przyjrzeć się między innymi wynikom ankiety przeprowadzonej przez francuskie przedsiębiorstwo Capgemini. Czego spodziewają się mieszkańcy Smart City? Oto najczęściej podawane odpowiedzi:

  • 58% – bardziej zrównoważony rozwój miast,
  • 57% – sprawniejszy dostęp do usług,
  • 54% – poprawa jakości życia,
  • 53% – zwiększona wydajność w pracy.

Co ciekawe, aż 36% respondentów stwierdziło, że byliby w stanie płacić więcej za możliwość korzystania z inicjatyw Smart City.

Rozwiązania Smart City – gdzie można je spotkać w mieście?

Tego typu rozwiązania towarzyszą nam już w coraz większej liczbie aspektów codziennego życia. Jednym z przykładów jest chociażby możliwość wyszukania wolnych miejsc parkingowych za pomocą aplikacji – taka funkcjonalność jest wprowadzana m.in. przez galerie handlowe. Wiele polskich miast nieustannie walczy ze smogiem, który negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. Jednym z elementów redukcji zanieczyszczeń jest zbieranie informacji i powiadamianie o ich poziomie – w tym celu wykorzystuje się na przykład czujniki jakości powietrza Hello IoT. Skuteczna strategia Smart City musi także obejmować efektywne zarządzanie zasobami: z tego względu coraz częściej wdrażane są inteligentne systemy pomiaru zużycia wody i energii. Za rozwiązania Smart City można uznać także miejskie hulajnogi i rowery, coraz popularniejsze budżety obywatelskie czy aplikacje do kupowania biletów.

Czy inteligentne miasta niosą ze sobą zagrożenia?

Koncepcja inteligentnych miast budzi sporą ekscytację, jednak u niektórych może wywoływać zaniepokojenie. Obawy najczęściej dotyczą zbierania danych – wygoda i bezpieczeństwo mogą bowiem wiązać się z ingerencją w prywatność. Państwa europejskie nieustannie jednak pracują nad nowymi regulacjami, które zapewnią mieszkańcom skuteczną ochronę danych przy jednoczesnej możliwości skorzystania z potencjału Smart City. Istotną kwestią jest również ryzyko wykluczenia cyfrowego dla osób, które z różnych powodów nie potrafią korzystać ze smartfonów i innych nowinek technologicznych. Jednym z rozwiązań tego problemu są kampanie edukacyjne, które obejmują tego typu tematy.

Inteligentne miasta w Polsce i na świecie – przykłady

Za pierwsze inteligentne miasto często uznaje się Santander na północy Hiszpanii. Już w 2009 roku na jego terenie działało aż 20 tysięcy czujników, które pozwoliły usprawnić ruch drogowy i zaoszczędzić energię poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie spryskiwaczy w parkach. Na uwagę zasługuje także Songdo w Korei Południowej – to dzielnica miasta Incheon zbudowana całkowicie od podstaw jako Smart City. Obecnie rozwiązania z tego zakresu znajdziemy już w praktycznie każdym dużym mieście na całym świecie.

W Polsce prym we wdrażaniu rozwiązań Smart City wiedzie Warszawa, która aktywnie rozwija m.in. inteligentne systemy komunikacji miejskiej. Stolica Polski planuje także usprawnić odbiór odpadów z rozwiązaniami smart. Eksperci doceniają także działania Wrocławia – nad Odrą wdrożono liczne projekty związane z transportem, planowaniem przestrzennym i czynnikami społecznymi.

Spory wkład w rozwój koncepcji Smart City w Polsce ma między innymi poznański dostawca Internetu INEA. Aplikacja mobilna Hello City, monitoring Hello Guard, czujniki Hello IoT– wszystkie z tych rozwiązań są już teraz wykorzystywane przez liczne samorządy nad Wisłą. W najbliższych latach udział takich systemów w codziennym funkcjonowaniu miast będzie stale rosnąć, jeszcze bardziej poprawiając komfort życia mieszkańców.