Światłowód

Internet światłowodowy daje możliwość uzyskania dowolnej przepustowości. Wszystko zależy od potrzeb biznesowych klienta. To Twój światłowód, masz więc pewność, że firma będzie stale podłączona do sieci. A gdy potrzeby firmy wzrosną, dostosujemy odpowiednio przepustowość łącza, zachowując najwyższą jakość.

Zobacz także

Kolokacja

Gdy przedsiębiorstwa rozwijają się, zwiększanie własnych zasobów IT może okazać się problematyczne i kosztowne. Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest Kolokacja.

WIĘCEJ

Radiolinia

Radiolinia to alternatywa w przypadku braku możliwości instalacji włókna światłowodowego z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.

Opis:

Radiolinia to alternatywa w przypadku braku możliwości instalacji włókna światłowodowego z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.

Usługa świadczona w oparciu o pasmo nielicencjonowane jak i licencjonowane o parametrach równoważnych do połączenia światłowodowego.

Korzyści:

  • symetryczna transmisja danych do 25 Mb/s do 2 km
  • gwarancja jakości usługi SLA (w oparciu o pasmo licencjonowane)
  • brak kosztów budowy łącza
  • połączenie punkt-punkt klasy operatorskiej
  • pełna transparentność L2

WIĘCEJ

Backup

Backup w INEA to skuteczna metoda ochrony przed zniszczeniem i utratą danych. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy kopia bezpieczeństwa znajduje się w innej lokalizacji niż siedziba klienta.

WIĘCEJ