Backup

Backup w INEA to skuteczna metoda ochrony przed zniszczeniem i utratą danych. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy kopia bezpieczeństwa znajduje się w innej lokalizacji niż siedziba klienta.

Dzięki temu, w przypadku zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar, albo kradzieży lub działań cyberprzestępców istnieje zawsze możliwość odzyskania zabezpieczonych w ten sposób informacji.

» WYBIERZ PAKIET DLA SIEBIE

» nieograniczona liczba użytkowników
» nieograniczona liczba komputerów
» nieograniczona liczba telefonów
» nieograniczona liczba serwerów

» DODATKOWE KORZYŚCI

szyfrowanie plików przed wysłaniem, szyfrowanie transmisji, własny klucz szyfrujący lub klucz domyślny (aplikacji), automatyczny backup, harmonogram zadań backupu, dostęp przez www, aplikacje desktop i mobile, możliwość centralnego zarządzania backupem, powiadomienia email o statusie backupu, kompresja i deduplikacja danych, udostępnianie plików, wersjonowanie plików, synchronizacja danych, backup plików i folderów, backup lokalizacji sieciowych, backup danych SQL Server, Firebird, PostgreSQL, backup MS Outlook, backup MS Exchange, backup maszyn wirtualnych (VMware, Hyper-V), backup System State, backup otwartych plików (VSS), skrypty pre/post

Zobacz także

Internet światłowodowy

Internet światłowodowy daje możliwość uzyskania dowolnej przepustowości. Własna infrastruktura INEA to pewna jakość.

Internet światłowodowy daje możliwość uzyskania dowolnej przepustowości.
Wszystko zależy od potrzeb biznesowych klienta. 
To Twój światłowód, masz więc pewność, że firma będzie stale podłączona do sieci!

A gdy potrzeby firmy wzrosną, dostosujemy odpowiednio przepustowość łącza, dokładnie tak, jak trzeba, aby Twój biznes przyspieszył, zachowując najwyższą jakość.

Korzyści:

  • stały, symetryczny lub asymetryczny dostęp do internetu
  • monitoring sieci - wsparcie techniczne 24/7/365
  • możliwość zwiększania pasma w każdym momencie trwania umowy
  • Gwarancja jakości świadczonej usługi - potwierdzoną umową SLA
  • Stałe parametry usługi – symetryczne i asymetryczne łącza światłowodowe
  • Stałe, publiczne adresy IP – podsieć zgodną z potrzebami klienta
  • Protokół routingu BGP - dzięki któremu Klienci posiadający więcej niż jedno łącze dostępu do Internetu mogą zarządzać i tworzyć zaawansowane scenariusze.

WIĘCEJ

Kolokacja

Gdy przedsiębiorstwa rozwijają się, zwiększanie własnych zasobów IT może okazać się problematyczne i kosztowne. Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest Kolokacja.

WIĘCEJ

Cloud

Cloud INEA to wysoko wydajna usługa udostępniania mocy obliczeniowej i przestrzeni składowania danych w modelu IaaS z gwarancją dostępności SLA.

WIĘCEJ