Biznes wymaga dobrego połączenia
Jak poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast? Poznaj rozwiązania wdrażane w miastach przyszłości - Hello Guard, Hello City i Hello IoT. Czytaj na blogu INEA Biznes.

Jak poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast?

Smart City
19-08-2022

Czym jest Smart City?

Smart City, czyli inteligentne miasto, to koncepcja, która pojawiła się mniej więcej w połowie lat 90. XX wieku, jednak od tego czasu przeszła intensywny rozwój. Z tego względu ciężko jest jednoznacznie zdefiniować jej założenia – mowa jednak przede wszystkim o wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, by usprawnić życie mieszkańców. Obecnie rozwiązania Smart City są często tożsame z rozwiązaniami z zakresu IoT.

Co to jest IoT? Skrót ten rozwija się jako „Internet of Things”, czyli „Internet Rzeczy”. Jest to określenie dotyczące sieci komunikujących się ze sobą urządzeń i czujników, które stale przetwarzają zbierane dane, by w różny sposób poprawić standard życia mieszkańców miast. Tego typu rozwiązania znajdziemy obecnie również w domach – urządzenia IoT to podstawa nie tylko inteligentnego miasta, lecz także inteligentnego domu. Wiemy już, co oznacza termin Internet Rzeczy: co to zatem jest Smart City? To miasto, które wykorzystuje tego typu rozwiązania wraz z innymi technologiami, by oferować nowe możliwości mieszkańcom, zwiększać ich poziom bezpieczeństwa i ułatwiać ich życie na różnych płaszczyznach.

Czytaj również: Inteligentne miasta a cyberprzestępstwa – jak zadbać o bezpieczeństwo w Smart City?

Przyczyny rozwoju koncepcji Smart City

Rozwiązania Smart City zyskują na popularności w odpowiedzi na postępujące zmiany, które od dłuższego czasu możemy zaobserwować zarówno w społeczeństwie, jak i w świecie technologii. Mowa między innymi o ciągłym rozwoju urządzeń elektronicznych, które stają się coraz mniejsze i mogą komunikować się z większą efektywnością. Istotnym przełomem na tym polu jest wprowadzenie łączności 5G – choć w Polsce jej wdrażanie jeszcze nie rozpoczęło się na dobre, już teraz polskie miasta mogą korzystać z coraz większej skuteczności przesyłania danych. Do tego dochodzą także zagrożenia klimatyczne: wiele miast dąży do ograniczenia produkcji gazów cieplarnianych, by spowolnić zmiany klimatu. W tym celu wykorzystuje się rozwiązania Smart City, takie jak czujniki jakości powietrza Hello IoT oferowane przez firmę INEA, które pozwalają na stałe monitorowanie stężenia niebezpiecznych pyłów zawieszonych. W efekcie umożliwiają także szybką reakcję zarówno mieszkańców, jak i władz miast.

Korzyści inteligentnych miast

Odpowiednio wdrożona strategia Smart City to szereg korzyści szczególnie dla mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które sprawiają, że inteligentne miasto to atrakcyjna opcja dla społeczeństwa.

1. Rozwiązania Smart City pozwalają skuteczniej zadbać o zdrowie. Aplikacje do monitorowania stanu zdrowia, teleporady, gromadzenie danych o poszczególnych grupach mieszkańców – wszystko to przekłada się na lepszy standard opieki zdrowotnej.

2. Inteligentne miasto to większy poziom bezpieczeństwa. Aby służby porządkowe mogły sprawniej reagować na zagrożenia bezpośrednio dotykające mieszkańców, wykorzystuje się rozwiązania takie jak inteligentny system monitoringu Hello Guard. Jego funkcjonalność znacznie wykracza poza tradycyjne kamery CCTV, dzięki możliwości przesyłania danych do centrali i bardziej efektywną odpowiedź na niebezpieczne sytuacje.

3. Rozwiązania IoT mogą przyczynić się do zmniejszenia korków w mieście przez inteligentne planowanie tras, monitorowanie natężenia ruchu, czy udostępnianie informacji o miejscach parkingowych jeszcze przed udaniem się samochodem w konkretne miejsce.

4. Smart City to większy udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, które bezpośrednio ich dotyczą. Główną rolę odgrywa tutaj dostęp do informacji – warto pod tym względem zwrócić uwagę na kolejne rozwiązanie opracowane przez firmę INEA, jakim jest aplikacja mobilna Hello City do komunikacji pomiędzy samorządami a mieszkańcami.

Wyzwania inteligentnych miast

Podobnie jak w przypadku innych innowacyjnych technologii, wdrożenie rozwiązań z zakresu Smart City wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Podstawą jest zapewnienie dostępu do odpowiednio sprawnych technologii przesyłu danych – aby urządzenia IoT mogły działać z pełną efektywnością, najlepszą opcją będzie łączność 5G. Dodatkowo istotną kwestią jest sprawne, wydajne i rzetelne przetwarzanie danych zbieranych przez różnego rodzaju czujniki i systemy. W tym celu niezbędne będą odpowiednio mocne urządzenia, które będą w stanie przeprowadzić stosunkowo skomplikowane operacje w czasie rzeczywistym.

Jednym z największych wyzwań nadal pozostaje prywatność mieszkańców, zwłaszcza w kontekście regulacji takich jak RODO obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Rozwiązania Smart City z definicji ingerują w informacje bezpośrednio dotyczące obywateli miast – należy zatem zagwarantować, by zbierały dane wyłącznie w przestrzeni publicznej.

Przykłady polskich Smart City

W Polsce prym w kontekście wdrażania rozwiązań Smart City wiodą największe miasta – przede wszystkim Warszawa i Wrocław. Stolice województwa mazowieckiego i dolnośląskiego to jedyne polskie miasta, które znalazły się na liście rankingu IESE Cities in Motion, który gromadzi najinteligentniejsze miasta z całego świata. W Warszawie i Wrocławiu już teraz działają między innymi systemy tego typu wspierające transport publiczny. Ważną rolę odgrywają również aplikacje zapewniający bieżący dostęp do informacji z urzędów miast, a także inteligentne monitorowanie.

Wszystkie polskie miasta mogą skorzystać z rozwiązań Smart City oferowanych przez firmę INEA. W skład oferty wchodzą systemy Hello IoT, Hello Guard i Hello Info połączone w platformie Hello City.