Biznes wymaga dobrego połączenia
Kiedy miasto staje się inteligentne i jakie są z tego korzyści. Dowiedz się o idei Smart City! Czytaj na blogu INEA Biznes.

Kiedy miasto staje się inteligentne? Jakie są z tego korzyści?

Smart City
04-07-2022

Co to jest Smart City?

Smart City” to termin o wciąż stosunkowo niejasnej definicji. Zwrot ten tłumaczymy na język polski jako „inteligentne miasto”. Ciężko określić dokładny zestaw cech miasta, który sprawia, że jest ono inteligentne. To sprawia, że jednoznaczne wyjaśnienie tego określenia może być dość trudne. Najczęściej jednak strategia Smart City składa się z czterech podstawowych elementów:

  • zastosowanie technologii elektronicznych i cyfrowych na dużą skalę w miastach;
  • wykorzystanie teleinformatyki w celu przekształcenia sposobu, w jaki mieszkańcy miast żyją i pracują;
  • wdrożenie cyfrowych rozwiązań w ramach struktur samorządów miejskich;
  • połączenie możliwości innowacyjnych technologii z wiedzą mieszkańców, którzy powinni mieć szansę decydować o swoim otoczeniu.

W różnych publikacjach możemy jednak spotkać się z zupełnie odmiennymi definicjami inteligentnego miasta. Większość z nich łączy natomiast kilka wspólnych cech: Smart City zawsze oznacza nacisk na technologię i zwiększenie roli mieszkańców w codziennym życiu miasta. Do zrealizowania tej wizji wykorzystuje się między innymi czujniki, urządzenia IoT („Internet of Things” – „Internet Rzeczy”, czyli sieć połączonych ze sobą przedmiotów, które pozostają w ciągłej komunikacji i wymieniają na bieżąco dane) i rozbudowane systemy informacyjne, które gromadzą i interpretują dane zgromadzone przez inteligentne miasto.

Warto przy tym zaznaczyć, że wielu ekspertów przewiduje zastosowanie takich technologii również poza największymi ośrodkami miejskimi. Mimo że początkowa faza rozwoju Smart City dotyczy głównie gęsto zaludnionych metropolii, z biegiem czasu rozwiązania tego typu mogą być wykorzystywane również w mniejszych jednostkach. Przykłady możemy znaleźć już teraz nawet w Polsce – aplikacja mobilna Hello City opracowana przez naszą firmę jest dostępna dla wszystkich jednostek samorządowych na terenie kraju.

Czytaj również: Inteligentne miasta a cyberprzestępstwa – jak zadbać o bezpieczeństwo w Smart City?

Smart City – jakie są z tego korzyści?

Za wdrożeniem rozwiązań Smart City stoi przede wszystkim chęć poprawy jakości życia mieszkańców miast. To miejsca, w których pojawiają się pewne unikatowe wyzwania – wysokie natężenie ruchu drogowego, zużycie energii, spory poziom zanieczyszczeń czy konieczność sprawnego zarządzania działaniem służb porządkowych, wywozem śmieci i nie tylko.

Inteligentne miasto radzi sobie ze wszystkimi tymi kwestiami przez wykorzystanie czujników, danych i systemów informatycznych. W ten sposób możliwe jest na przykład:

• automatyczne zarządzanie produkcją energii, by dopasować ją do aktualnych potrzeb mieszkańców;

• usprawnienie gospodarki komunalnej m.in. przez cyfrową obsługę wywozu śmieci;

• automatyczna obsługa transportu publicznego na podstawie realnych danych pobieranych zarówno z pojazdów, jak i urządzeń wykorzystywanych przez mieszkańców miasta;

• zwiększenie bezpieczeństwa z rozwiązaniami takimi jak inteligentny system monitoringu Hello Guard od INEA, czyli siecią kamer połączoną z analizą danych w ramach Data Center;

• usprawnienie reakcji na zwiększenie zanieczyszczenia poprzez ogólnodostępne czujniki jakości powietrza Hello IoT, które zapewniają mieszkańcom stały dostęp do informacji o pyłach w powietrzu.

Redukcja smogu to jeden z priorytetów, zwłaszcza w polskich miastach, które często znajdują się w niechlubnej światowej czołówce pod względem poziomu szkodliwych związków w powietrzu. Dzięki czujnikom mieszkańcy mogą lepiej zadbać o stan swojego zdrowia, na przykład przez pozostanie w domu, gdy stężenie pyłu jest szczególnie wysokie. To również szansa na efektywną kontrolę działania instytucji publicznych. Monitoring w Smart City pozwala z kolei zmniejszyć zagrożenia związane z przestępczością.

Czy każde miasto może być inteligentne?

Warto zaznaczyć, że rozwiązania Smart City są na razie w stosunkowo wczesnej fazie rozwoju. Z tego względu stosuje się je głównie w największych miastach, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by już teraz wdrażane były w innych miejscach. W przypadku polskich samorządów rozwiązania Hello City, Hello Guard czy Hello IoT są dostępne w zasadzie wszędzie. Niezbędne jest jednak odpowiednie zaplecze technologiczne: główną rolę odgrywa tutaj szybkość przesyłania danych i wsparcie dla łączności IoT z minimalnymi opóźnieniami. Wiele pod tym względem zależy m.in. od rozwoju Internetu mobilnego 5G, którego parametry idealnie nadają się do obsługi sprzętów IoT.

Czego brakuje mieszkańcom miast?

Mieszkanie w mieście ma wiele zalet, które sprawiają, że w skali światowej coraz więcej osób z mniejszych miejscowości decyduje się na przeprowadzkę. W Polsce możemy jednak zaobserwować odwrotny trend: problemy spotykane w dużych miastach sprawiają, że liczba ludzi w największych aglomeracjach utrzymuje się od dwóch dekad na równym poziomie lub stopniowo spada.

Na część wad związanych z mieszkaniem w obszarach miejskich odpowiadają rozwiązania Smart City. Mieszkańcy często zwracają uwagę na brak dostępnych miejsc parkingowych, zakorkowane ulice czy wysoki poziom zanieczyszczeń. Wszystkie z tych kwestii można zaadresować przez automatyczne zarządzanie infrastrukturą. Systemy informatyczne mogą podejmować decyzje z większym naciskiem na wydajność niż pojedyncze osoby – wdrożenie takich rozwiązań na dużą skalę może zatem sprawić, że spora część problemów mieszkańców miast staje się znacznie mniej dotkliwa.

Czy na co dzień można korzystać z rozwiązań Smart City?

Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Miasta wdrażają rozwiązania Smart City w różnym tempie – w Polsce prym wiodą Warszawa, Kraków i Wrocław; spore inwestycje na tym polu są prowadzone także w Poznaniu. We Wrocławiu funkcjonuje m.in. inteligentny system sterowania ruchem ITS, który działa też w stolicy Wielkopolski, czy oparty na rozwiązaniach IoT SmartFlow, który pozwala zmniejszyć zużycie wody. Do najczęściej wykorzystywanych rozwiązań Smart City w polskich miastach należą systemy związane z obsługą komunikacji miejskiej, które umożliwiają na przykład wyświetlanie na przystankach aktualnych informacji o opóźnieniach danego autobusu czy tramwaju.