Biznes wymaga dobrego połączenia
Jak prowadzic monitoring i pomiar jakości powietrza?  Sprawdź na blogu INEA Biznes, jak działa idea Smart City w wielu sektorach.

Monitoring i pomiar jakości powietrza – dlaczego warto zapewnić nowoczesne rozwiązania IoT w swoim mieście?

Smart City
04-04-2022

Czym są rozwiązania Smart City?

Inteligentne miasto często przywodzi na myśl znane z filmów sci-fi metropolie jednak liczne rozwiązania Smart City są dostępne już dziś. Funkcjonują one także w największych ośrodkach miejskich w Polsce, sprawnie wykorzystując szeroki dostęp do urządzeń mobilnych i komputerów. Już 90,4% Polaków ma dostęp do sieci (dane wg raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”, 2020 r.) – przestrzeń wirtualna ma wielki potencjał, który jest realizowany w coraz większym stopniu.

Proste, skuteczne i wydajne technologie typu plug and play (na przykład czujnik jakości powietrza czy ekrany multimedialne), wspierane przez zaawansowane systemy IoT, mogą razem tworzyć kompletne sieci wymiany danych. Tak powstały miejski system informacyjny to ogromne wsparcie dla mieszkańców i osób, które zdecydują się odwiedzić dane miejsce. Miasto inteligentne nie jest jednak łatwym zagadnieniem – warto w pierwszej kolejności przybliżyć kilka podstawowych definicji.

Miasto przyszłości – najważniejsze definicje

  • Smart City – inteligentne miasto, które wykorzystuje zdobycze nowoczesnych technologii w celu wdrożenia wielu nowych procesów i usprawnienia tych już istniejących. Może to być zarówno prowadzenie analizy danych (na przykład w zakresie sposobu i częstotliwości wykorzystania konkretnych części infrastruktury), jak i samo gromadzenie informacji – na przykład przez monitorowanie jakości powietrza. Istotnym aspektem jest również przekazywanie analiz i obserwacji obywatelom. Miasto przyszłości, podobnie jak wiele innych współczesnych technologii, wymaga przede wszystkim sprawnej obsługi danych, również tych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.
  • Rozwiązania IoT – czym jest Internet Rzeczy? To pojęcie, które zakłada ustandaryzowaną, przejrzystą komunikację pomiędzy różnego rodzaju urządzeniami. Mogą to być na przykład detektory obecności pojazdu na miejscu parkingowym, które wraz z programem komputerowym tworzą „mapę” aktualnego stanu parkingu.
  • Rozwiązania plug and play – technologie, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu ich adaptacji do infrastruktury ani stosowania dodatkowych rozwiązań. Tłumaczenie „plug and play” na język polski to „podłącz i używaj” – tego typu sprzęty wymagają po prostu podłączenia i uruchomienia, by zacząć z nich korzystać. Pozwalają one na proste i niedrogie wprowadzenie urządzeń Smart City – takich jak chociażby detektor jakości powietrza – w przestrzeni publicznej.
  • Aplikacja miejska – rozwiązanie, które ma przekazywać najważniejsze informacje obywatelom miasta i turystom. Miejska aplikacja może na przykład informować o złym stanie powietrza oraz udostępnieniu darmowej komunikacji miejskiej. W Polsce jedną z ofert tego typu jest aplikacja mobilna Hello City od INEA.

Internet rzeczy – co to jest? Nowoczesne technologie w miastach inteligentnych

IoT to fundament działania miast inteligentnych. Każde, nawet najmniejsze urządzenie – takie jak czujnik zanieczyszczenia powietrza – tworzy wraz z innymi sprzętami wydajną sieć analizy danych. Większość aktualnie wykorzystywanych systemów IoT to relatywnie proste rozwiązania, jednak w coraz większej liczbie miast wprowadza się już znacznie bardziej zaawansowaną infrastrukturę opartą na tego typu sprzętach. Mogą one służyć do zarządzania procesami kluczowymi dla funkcjonowania metropolii, takimi jak wydajność energetyczna sieci i gospodarowanie jej zasobami. Kolejnym obszarem, w którym urządzenia IoT znajdują zastosowanie już dziś, jest zarządzanie miejscami parkingowymi.

Analiza danych, jakie dostarczają sprzęty połączone w IoT, może dostarczyć na przykład informacji o zakorkowaniu miasta bądź przeładowaniu komunikacji miejskiej. Internet Rzeczy odgrywa kluczową rolę w ewolucji różnych branż – zarówno w przemyśle, jak i komunikacji, a także w przypadku życia w miastach przyszłości. Stosunkowo prosty i niepozorny czujnik zanieczyszczenia powietrza jest więc pewnego rodzaju wstępem do tego, co inteligentne miasta mogą osiągnąć w przyszłości. Rozwój tego obszaru technologii nabrał ogromnego tempa, a korzyści będą odczuwalne dla wszystkich – lepsze wykorzystanie zasobów i czystsze powietrze może realnie podwyższyć standard życia w miastach.

Smart City w praktyce – aplikacja mobilna Hello City

Aplikacja miejska to podstawowe narzędzie do tworzenia rozwiązań takich jak miejski system informacji przestrzennej. Aby spełnić założenia inteligentnego miasta, konieczne jest spójne środowisko wymiany informacji zarówno dla podmiotów, jak i mieszkańców. Sprawna komunikacja w obie strony jest kluczowa, aby poprawnie określić priorytety działań na rzecz lokalnej społeczności. Na podstawie danych możliwe będzie podejmowanie najlepszych decyzji o działaniach proekologicznych, edukacyjnych i wiele, wiele więcej.

Prosty i przejrzysty miejski system informacyjny daje ponadto pole do nawiązania lepszych relacji pomiędzy osobami decyzyjnymi a obywatelami. Kwestie, które normalnie wymagają godzin biurokracji, mogą zostać rozwiązane w parę minut. Informacja ma jednak znacznie większą wagę. Za pośrednictwem aplikacji takich jak Hello City władze miasta mogą także podawać informacje dotyczące odbywających się wydarzeń, potencjalnych utrudnień w funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej czy też powiadamiać o zagrożeniu osoby znajdujące się na danym obszarze. Mowa tutaj o wielu różnych kwestiach, które mogą wpłynąć na życie mieszkańców – od wykrycia wysokiego natężenia szkodliwych toksyn przez czujnik czystości powietrza poprzez nadmierny hałas po nagłe i niespodziewane zmiany pogodowe.

Z funkcjonalności Hello City mogą czerpać także turyści. Ekrany multimedialne w punktach informacyjnych można zastąpić znacznie wygodniejszym w obsłudze smartfonem. Tak skonfigurowany miejski system informacji to wiele korzyści dla każdego, kto porusza się po danym mieście – niezależnie od tego, czy w nim mieszka, czy znajduje się w tej lokalizacji ze względu na pracę, sprawy prywatne bądź turystykę.