Biznes wymaga dobrego połączenia
Indycent bezpieczeństwa informacji. Co to jest i jak się przed nim chronić? Czytaj na blogu INEA Biznes.

Incydent bezpieczeństwa informacji – co to jest i jak się przed nim chronić?

Data Center
14-11-2022

Incydent bezpieczeństwa informacji – co to jest?

Pojęcie „incydent bezpieczeństwa informacji” wywodzi się bezpośrednio z przepisów prawnych dotyczących tematów, takich jak cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych cyfrowych. Konkretne definicje można znaleźć między innymi w dokumentach opisujących normę ISO 27001, która definiuje bezpieczeństwo informacji, a także w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Unijne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO, opisuje z kolei „naruszenie informacji”. W każdym z tych przypadków znaczenie terminu jest dość podobne – mowa przede wszystkim o zdarzeniach, których efektem jest zakłócenie ochrony danych lub działań biznesowych związanych z przetwarzaniem informacji.

Intuicyjnie incydent bezpieczeństwa informacji oznacza zatem wszelkie sytuacje, w których nastąpiło naruszenie ochrony poufnych informacji. Szczególną ochroną w tym kontekście objęte są dane osobowe, jednak nie bez znaczenia pozostają także poufne informacje wykorzystywane w działaniach firmy, takie jak sekrety handlowe czy dokumenty związane z działalnością. Wyciek danych tego typu może mieć ogromny wpływ nie tylko na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz także zaufanie w oczach klientów, kontrahentów i pracowników – warto zatem dowiedzieć się nieco więcej na ten temat. Należy jednak zaznaczyć, że incydent bezpieczeństwa informacji może być definiowany na kilka różnych sposobów w zależności od tego, jakie regulacje mają zastosowanie w danym przypadku.

Czytaj również: Zero Trust – co to za koncepcja i czy warto na nią stawiać?

Incydenty bezpieczeństwa informacji – przykłady

Incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji jest bardzo dużo – wynika to z faktu, że hakerzy przy wielu atakach skupiają się właśnie na przechwyceniu poufnych danych. To cel między innymi takich działań, jak:

  • phishing – przygotowanie fałszywej wersji strony, która przypomina witrynę realnego podmiotu, na której użytkownicy mają wprowadzić prywatne informacje, na przykład dane dostępowe;
  • fałszywy WAP – przygotowanie otwartego punktu dostępu sieci bezprzewodowej, w którym haker może przeglądać ruch sieciowy i przesyłane informacje;
  • atak DDoS – zmasowana odmowa dostępu, czyli atak, który polega na przesłaniu ogromnej liczby żądań w celu wyłączenia danego komputera lub sieci z użytku, często powiązany z żądaniem okupu za przywrócenie kontroli;
  • uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do aplikacji i usług;
  • omijanie systemów zabezpieczeń;
  • złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, spyware czy keyloggery.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to zaledwie część metod wykorzystywanych przez hakerów. Cyberbezpieczeństwo to niezwykle złożony temat, w którym należy zwrócić uwagę między innymi na ciągłe opracowywanie nowych technik, co wynika między innymi z wykrywania różnych luk w zabezpieczeniach oprogramowania. Z tego względu warto zadbać o solidne zabezpieczenia – to istotne zwłaszcza dla firm, które przeprowadzają jakąkolwiek część swoich działań online.

Co zrobić, gdy wykryto incydent bezpieczeństwa?

Dokładny proces reagowania na incydent bezpieczeństwa informacji może się różnić w zależności od rodzaju danych oraz strategii przyjętej przez firmę. Najczęściej jednak przebiega on w bardzo podobny sposób – można go opisać w następujących krokach:

1. Identyfikacja zdarzenia – należy wstępnie określić rodzaj ataku, jego prawdopodobne pochodzenie, szacunkowe szkody i krytyczność danego incydentu.

2. Zgłoszenie incydentu do właściwego zespołu – mogą to być specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo w danej organizacji lub zewnętrzna firma.

3. Zebranie szczegółowych informacji na temat zdarzenia wraz z analizą wpływu na działanie organizacji.

4. Ograniczenie skutków ataku i przywrócenie systemów do standardowego działania.

5. Odzyskanie danych.

6. Dokumentowanie, raportowanie i zaktualizowanie zabezpieczeń, by skuteczniej chronić się przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

Jak chronić firmę przed incydentem bezpieczeństwa informacji?

Najczęściej incydent bezpieczeństwa informacji jest działaniem, które ma na celu doprowadzenie do przechwycenia wartościowych danych przez hakerów. Z tego powodu to właśnie dane powinny stać w centrum uwagi przy projektowaniu strategii reagowania na takie zdarzenia. Co będzie potrzebne, by skutecznie zabezpieczyć firmę i poufne informacje? Warto zwrócić uwagę między innymi na edukację pracowników w zakresie potencjalnych zagrożeń, na które mogą natknąć się online, a także na przygotowanie solidnych zabezpieczeń. Wśród zalecanych metod znajduje się między innymi szyfrowanie przesyłanych danych i korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Co jednak zrobić, by uchronić się przed skutkami ataku? W tym przypadku istotne będzie przede wszystkim szybkie działanie, by zminimalizować zakres szkód wynikających z wystąpienia incydentu. Warto postawić na rozwiązania takie jak backup danych dla firm. Najlepszym wyborem będą usługi cloud – co istotne, zapewniają one znacznie więcej funkcji niż zwykłe przechowywanie danych w chmurze, czy przechowywanie zdjęć w chmurze. Chmura dla firm może oferować między innymi automatyczne tworzenie backupów, szybkie przywracanie danych, a także szereg innych usprawnień z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Umieść dane firmowe w bezpiecznym Data Center

Aby skutecznie reagować na incydenty bezpieczeństwa informacji, potrzebny będzie przede wszystkim skuteczny plan działania. W przypadku niwelowania skutków doskonale sprawdzi się z kolei backup w chmurze dla firm. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przywrócić przedsiębiorstwo do pełnej sprawności nawet wtedy, gdy cały lokalny system jest niesprawny lub niedostępny – będzie to przydatne nie tylko przy atakach, lecz także w razie różnych awarii. Tego typu usługi można znaleźć w ramach oferty naszej firmy INEA – są one realizowane w ramach Data Center (centrum przetwarzania danych) zgodnego ze standardem TIER III i wyposażonego w wiele dodatkowych zabezpieczeń, które gwarantują wysoki poziom ochrony przechowywanych informacji.

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ataki hakerskie mogą przybierać mniej lub bardziej skomplikowane formy – warto jednak mieć na uwadze, że nawet te najprostsze potrafią wprowadzić niemałe zamieszanie w działaniu przedsiębiorstwa. Jedną z podstawowych metod jest tzw. fałszywy WAP, nazywany także „false Wi-Fi”, czyli „fałszywym Wi-Fi”. Jak działa tego typu atak hakerski, jak się przed nim uchronić i jak zadbać o cyberbezpieczeństwo firmy?
Data Center
14-11-2022
Jak się chronić przed atakiem hakerskim? Czytaj na blogu INEA Biznes, czym jest fałszywy WAP.